Wu-shu – tělocvik po čínsku

Wu-shu je často zaměnováno za kung-fu, ale není tomu tak. Wu-shu je rozděleno do tří částí: a) technika stínového boje b) cvičení se zbraněmi a c) bojová cvičení. Pro potřeby cvičení v rámci udržení celkové fyzické kondice postačuje i pouze první část. Stínový boj je souhrn zdánlivě jednoduchých protahovacích cviků, které se jako celek postarají o důkladné protažení celého těla. Pro názornost například protahování nohou o žebřiny (nebo jinou vyvýšenou plochu, např. o stůl).

Čelní tlak do nohou
Postoj vzpříma ve stoji spatném čelem k žebřinám. Zvednout nohu a položit patu na žebřiny tak, aby prsty směřovaly vzhůru a korník se prohýbal směrem dovnitř. Položit obě ruce na propnuté koleno. Obě nohy jsou při cvičení stále propnuté a je třeba dávat pozor, aby se ramena při pohybech nevychylovala ze své osy. Poté předklonit trup a rytmickými pohyby tlačit hrudník směrem k opřené noze. Pro usnadnění cviku lze se zpočátku snažit dotknout prstů na noze čelem a teprve později bradou.

Možné chyby:
Bolest způsobená propnutím je zcela normální, pokud však nutí k pokrčování nohou, je lépe zpočátku snížit úroven na které je noha opřená. Stejným způsobem lze napravit i pokud se ramena natáčejí jednou stranou dopředu. Stejné chyby se mohou opakovat i u následujícího cviku.

Tlak do nohou ze strany
Postoj zpříma stranou k žebřinám, chodidlo stojící nohy vytočit lehce směrem ven a druhou nohu opřít o žebřiny opět patou s prsty směřujícími vzhůru a kotníkem ohnutým vnitřním směrem. Paži vzdálenější od žebřin zvednout nahoru (ohnutou v lokti) a druhou ruku umístit před hrudník. Nohy i trup jsou stále napřímené.

Možné chyby:
Dávat pozor, aby ramena byla při cvičení s tělem v jedné ose. Pak rytmickými pohyby uklánět trup směrem k opřené noze. Postupně je možné zvedat opření nohy na vyšší úroven, až jemožné se hlavou dotknout zahnutých prstů.

Zadní tlak do nohy
Postoj zády k žebřinám, stoj spatný, ruce v bok. Nohu natáhnout dozadu a opřít o žebřiny. Pak rytmickými pohyby zaklánět trup. Hruď musí zůstat vypnutá, kyčle uvolněné a obě nohy napnuté. Prsty nohy stojící na zemi musí být pokrčené (hrabat zem).

Možné chyby:
Noha opřená o žebřiny nesmí byý při provádění cviku pokrčená, je nutné se snažit a její co největší propnutí.

Poznámka: V článku jsou použity materiály z příručky pro samostatný trénink čínských bojových umění z roku 1986.

Autor: Dita

(2840)

Komentáře