Jsem silnější než můj soused?

Článek je mířen na neustále opakující začátečníky, kteří chtějí posilovat, ale bohužel se vždy naskytne nečekaná událost či opodstatněná výmluva proč přestat a věnovat se jiným „více důležitým“ činnostem. Sám nemohu spočítat, kolikrát jsem začínal a kolik let jsem nepravidelně cvičil. Stále jsem se snažil a věděl jsem, že moje tělo potřebuje změnu, která by směřovala k lepším zítřkům. Skoro většina začátečníků se obává či dokonce stydí se někomu svěřit nebo požádat o radu jak jíst nebo cvičit.

Nechci, aby tato věta vyznívala jako reklama, ale mohu poděkovat stránkám http://www.posilovani.net, kde jsem se seznámil s uživateli, kteří procházejí různými fázemi cvičení. Konfrontoval jsem tak moje znalosti či vyvstalé otazníky v technikách cvičení a stravování. Vrátím se k mým začátkům, které se neustále opakovaly. Mezi nejdelší zanícení ve cvičení mi vydrželo přes měsíc a nejkratší etapa pouze týden. Někteří se mohou nad tím to pousmát, ale většina začátečníků mi dá zapravdu, že neustálé začínání je velmi frustrující.

Název článku je: Jsem silnější než můj soused? Je to pouze metafora, se kterou se začátečníci setkávají po celou dobu cvičení. Začátečník je ovlivněn mnoha faktory, které na něho vnějším prostředím působí. Můžeme do nich zahrnout tištěné, elektronické formy a ústní sdělení, které nesou informace o způsobu cvičení a hmotnosti jednotlivých závaží při cvičení. Snažte se začínat s nízkou váhou, která Vás nezničí po provedení několika sérií. Někteří čtenáři si začínají pousmívat či dokonce smát, ale přece nemohu zvedat polovinu váhy jak můj soused. Já přece musím zvednout tu stejnou váhu nebo dokonce vyšší!

Články, které píšou o správné technice a nejvíce o procítění veškerých partií, které procvičujeme je na internetu plno. Vyvstává otázka proč trhat rekordy, když svaly mohu procítit i s menší váhou. Každý člověk je odlišný jak po fyzické, tak i po mentální stránce. Každý cvičenec si musí vytvořit svojí vlastní mentální mapu, po které bude směřovat. Mozek a minulé zkušenosti jsou při cvičení nejdůležitějšími prvky, které ovlivňují další vývoj našeho snažení. Pokud budeme zvedat těžké váhy a provádět nesprávnou techniku, tak se zkušenost uloží do naší paměti. Později podvědomě „psychologové uvádí termín nevědomí, protože si to subjekt neuvědomuje“ vypluje na povrch a řekne tělu dost, taková zátěž je pro mě nepřijatelná a začátečník zase ukončuje svoje úsilí.

Po čase kdy chcete zase začít, tak je to čím dál více těžší a těžší, protože si mozek pamatuje tu špatnou zkušenost a snaží se proti tomu bránit a vymýšlet výmluvy, aby se do takové situace znovu nedostal. Snižte svoje předsudky o trhání silových rekordů a zaměřte se na dlouhodobé a plynulé postupné zvedání těžších vah. Tím to můžete lehce obejít svůj mozek, který se nebude, tak vzpírat. Nevytváříte žádné šokové situace, které by mozek mohly odradit. Pozvolna stimulujete mozek, ale i svalové partie a vytváříte si cestu „rutinu“, která je klikatější a delší, ale vede k Vašemu cíli. Povzbuzení nakonec. Každý jsme individuální bytost, která je jedinečná a unikátní, tak se nesnažte být silnější než Váš soused.
(3709)