Upažování ve stoji

Mírný stoj rozkročný, lehce se předkloníme, činky držíme před tělem, osy činek směřují dopředu, ruce v loktech jsou mírně pokrčeny. Z této výchozí pozice upažujeme tak, že hřbety rukou směřují stále vzhůru a spíše se snažíme vytáčet hranu nahoru. Pohyb vychází pouze z ramen a nepohybujeme rukama v loktech. Pohyb končíme v momentě, kdy lokty se dostanou na úroveň ramen. Pokud bychom dále vzpažovali, zapojovali bychom více do činnosti trapézové svaly.

Zatěžované svaly:

  • deltové svaly(střední část)
  • trapézové svaly(horní oblast)
  • sval nadhřebenový

Chyby:

  • Při upažování se zakláníme a prohýbáme v zádech.
  • Při upažování vytáčíme dlaně dopředu a palce vzhůru a tím přenášíme zatížení na přední část deltového svalu.
  • Pohyb nevychází pouze z ramen, ale při upažování zároven ohýbáme paže v loktech.
  • Lokty zvedáme nedostatečně vysoko (pod úroven ramen).
  • Příliš pokrčujeme ruce v loktech (až do pravého úhlu) a cvik si zkrácením páky usnadnujeme.

Zdroj foto: http://preventdisease.com

(4226)