Kulturistický slovník

Určitě tyto pojmy prakticky všichni známe, ale přece jenom opakování je matkou moudrosti.

Aerobní aktivita
– je to dlouhodobé cvičení vytrvalostního charakteru. Zatěžuje srdeční, dýchací soustavu a spotřebuje mnoho kyslíku. Intenzita cvičení se pohybuje okolo 200 – věk tepů za minutu za dobu nejméně 12-ti minut. Patří sem například běh, cyklistika, plavání nebo i aerobní gymnastika.

Aerobní gymnastika
– je to forma gymnastického kondičního cvičení za doprovodu hudby pro rozvoj oběhové soustavy, zvýšení vytrvalosti a výkonosti. Ovlivnuje funkci pohybu a působí na nervovou psychiku.

Agonist
– to je sval, který kontrakcí vyvolá pohyb. Agonistou je například čtyřhlavý sval stehenní při natažení nohy v koleni nebo svaly zadní strany stehna při ohnutí nohy v kolenu.

Cvik
– to je pohyb, které působí na vybranou svalovou skupinu. Provádí se ve volném rytmu a tempu. Má určení směr pohybu. Cviky provádíme buď s náčiním nebo s vlastním tělem.

Fyziologie
– nauka o činnosti a pochodech v těle živých organismů za normálních poměrů.

Přetížení
– začátečníci mohou při nevhodném tréninku pocítit únavu, kterou doprovází silné bolesti svalů druhý nebo třetí den. Není nutné cvičení přerušovat, ale musíme upravit intenzitu a objem tréninku. Únava je praktický ochrana před přetížením.

Opakování
– ukončený cyklus cviku ze základní až do konečné polohy.

Přestávka
– odpočinek mezi jednotlivými sériemi. V přestávce musí dojít k dostatku zotavení zatěžované svalové skupiny.

Přetrénování
– je to dlouhodobější potlačení únavy vůlí, motivací. Vznikne chornický stav, který vzniká důsledkem opakovaného přetěžování a způsobí úbytek výkonnosti. Projevuje se tělesnou i psychickou únavou, kloubní a svalovou bolestí, nespavostí nebo malátností. K přetrénovanosti může dojít vlivem nedostatku odpočinku. Může stačit krátké vysazení nebo snížení tréninkových jednotek. Pokud se to nelepší je vhodné se obrátit na sportovního lékaře.

Série
– počet opakování jednoho cviku bez přerušení.

Svalová skupina
– označení pro svaly, které mají podíl na prováděném pohybu. Každý člověk má jinou svalovou citlivost, která vyplývá z trénovanosti svalstva. Při cvičení se snažíme vnímat zatížené svalové oblasti.

Svalová bolest
– aby u začátečníku nevznikla, musíme postupovat pomalu se zvyšováním zátěže. Výrazná bolest po cvičení je výrazem vysokého zatížení a měla by vést k úpravě objemu a intenzity tréninku.

Svalová dysbalance
– je to nerovnováha, porucha funkční rovnováhy svalů.

Trénink
– sestavení cviků, serií a opakování, které provádíme jako celek. Začíná rozcvičením a je ukončen cviky, které zklidní organismus.

Zranění a nemoc
– pokud nám není dobře, cvičení vynecháme. Není nutné podcenovat chřipku nebo angínu. Můžeme nakazit ostatní cvičence. Po nemoci je tělo oslabeno, a proto musíme snížit intenzitu a objem tréninku.

Jsou dva způsoby jak předcházet zraněním:

  1. Rozcvičení, udržování tělo v přiměřené teplotě po celý trénink. Tím se zabrání natažení svalu.
  2. Provádění cviků správnou technikou. Tím se sníží riziko svalů, kloubu a páteře. Hlavně nepoužívejte škubavé pohyby, odrážení a rychlé změny polohy těla.

(2001)