Výpady

Ze základního postoje provedeme dlouhý výkrok, pokrčíme se tak nízko, až se koleno zadní nohy skoro dotkne země. Poté se vrátíme zpět do výchozí polohy a opakujeme druhou nohou. Druhá varianta tohoto cviku je ta, že nestřídáme nohy a po provedení výpadu stále pokrčujeme nohu v koleně a nevracíme se zpět do výchozí polohy. Až po provedení určeného počtu opakování teprve vyměníme nohy. Neustále držíme vzpřímený trup.

Výpady

Zatěžované svaly:

  • čtyřhlavý sval stehenní
  • krejčovský sval
  • flexory stehen
  • hýždové svaly
  • abduktory
  • adduktory

Chyby:

  • Nevykračujeme přímo dopředu, kolísáme v pohybu, ztrácíme rovnoměrný rytmus a koncentraci na cvik.
  • Hrbíme se, hledíme při cvičení do země.
  • Kolenem zadní nohy se nedotkneme země – omezujeme tím účinnost cviku.

Zdroj foto: http://www.building-muscle101.com

(3072)