Studie vlivu potravních doplňků (kreatin monohydrát, syrovátkové proteiny, maltodextriny) na růst svalové hmoty kondičních kulturistů

Studie se zúčastnilo 25 studentů, kteří byly rozděleni do 4 skupin po 6(7) lidech. Každé skupině byla podávána přesně definovaná množství vybraných doplnků stravy. Vzhledem k doporučované délce kreatinového přísunu z literárních zdrojů, bylo stanoveno podávání doplnků stravy na 5 týdnů, délka celé studie na 7 týdnů. Skupiny byly rozděleny následovně:

Číslo skupiny Označení skupiny
1. skupina (n = 6) 1. skupina – Cr 2 g (nasyc. 20g)
2. skupina (n = 6) 2. skupina – Cr 6 g (nasyc. 20g
3. skupina (n = 6) 3. skupina – Pro+ CHO
4. skupina (n = 7) 4. placebo skupina – CHO

Použité zkratky v označení skupin: Cr – kreatin monohydrát, Pro – syrovátkové proteiny, CHO – maltodextriny, n – počet cvičenců ve skupině.

Skupina 1 a 2 dostávala shodně první týden studie 20g kreatinu. A v následných týdnech 1. skupina jen 2g a 2.skupina 6g, kromě toho dostávali sportovci i maltodextriny a proteiny; 3. skupina dostávala pouze proteiny a maltodextriny. 4 skupina byla srovnávací (placebo) – dostávala pouze maltodextriny. Všechny 4 skupiny měly denní individuální plán suplementace jednotlivých složek.

Kondiční kulturisté trénovali podle sedmi týdenního tréninkového plánu, přičemž jeden mikrocyklus tvoří 4 tréninkové jednotky/týden. Zásadně měla být dodržována tréninková jednotka tak, aby zátěž nastupovala pozvolna, vrcholila v druhé polovině tréninku a pozvolna se snižovala (uklidnující se závěrečná část tréninkové jednotky).

Při doporučení skladby jídelníčku sportovců byl brán zřetel splnění kritéria vyváženého příjmu živin, tedy aby zastoupení hlavních živin v potravě odpovídalo 60 % sacharidů, 24 % tuků a 16 % proteinů a byl kladen důraz na dostatečný pitný režim.

Každému cvičícímu byla změřena tělesná výška, tělesná hmotnost, obvodové části těla, množství tuků v těle. Před začátkem studie, v průběhu a na konec studie byla analyzována. koncentrace kreatininu a močoviny v ranní moči odebrané na lačno.

Výsledky:

Nejvýraznější váhový přírůstek byl zaznamenán u 1. skupiny – Cr 2g. U této skupiny bylo také dosaženo největšího nárůstu rozměrů tělesných obvodů ze všech skupin, který kulminoval v 5. týdnu, v 6., 7. týdnu přírůstek obvodové proporcionality nebyl tak výrazný.

U 2. skupiny – Cr 6 g došlo k největším změnám tělesných proporcí už ve třetím týdnu studie a byly zaznamenány také v týdnu pátém. Změny proporcí v následujících týdnech studie (4. – 5. týden) byly ale do značné míry individuální. (různily se – nebyly stejné pro celou skupinu) Poslední dva týdny studie došlo k mírnému poklesu přírůstku tělesných proporcí.

Skupina, která suplementovala pouze proteiny (3. skupiny – Pro), měla největší přírůstek v pátém týdnu studie a skupina čtvrtá, která suplementovala pouze sacharidy (4. placebo skupina – CHO), zaznamenala přírůstek tělesných rozměrů třetí týden, přičemž hodnoty pátého a sedmého týdne byly individuální. V tomto případě (3. a 4. skupiny) zcela záviselo na intenzitě tréninku každého cvičence.

Celkové hodnocení po sedmi týdnech studie, kdy již dva týdny nebyly brány žádné doplnky stravy a měření tělesných obvodů nezkreslovala retence vody ve svalech, bylo následující: největší přírůstek tělesných obvodů na konci studie zaznamenala 1. skupina – Cr 2 g, až na výjimky druhé nejvýraznější výsledky dosáhla 2. skupina – Cr 6 g.

Z výsledků studie vyplývá zjištění, že pro pozitivní změnu tělesných proporcí kondičního kulturisty stačí nízký příjem kreatinu v doplncích stravy (tedy okolo 2 g kreatinu monohydrátu denně). Vyšší příjem blížící se 6g již zatěžuje tělo nadměrnou metabolizací kreatinu. Pro zajištění doporučené konzumace proteinů je vhodné kombinovat běžnou stravu s čistými (např. syrovátkovými) proteiny.

Pro osobní úspěchy v kondiční kulturistice je nutný intenzivní trénink ve spojení s důslednou kontrolou stravovacích návyků.

Mgr. Dana Vránová, Ph.D., Lenka Vlčková, Ústav chemie potravin a biotechnologií

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkynova 118, 612 00 Brno http://www.fch.vutbr.cz/

(5314)

Komentáře

  1. Ano, rok čekal s nákupem než mu někdo pod tento článek odpoví.. 😀

  2. Dobry den, je mi 15 let a chtel bych se zeptat, kolika % protein si mam koupit, aby to pro me telo melo co nejefektivnejsi ucinek? Odpoved prosim zaslat na e-mail sispela.jakub@centrum.cz, dekuji.

  3. Dobrý den, Chodím 3x týdně do posilovny na Korteho objemový trénink+3x týdně spinning. Poměrně se mi daří redukovat hmotnost z mé nadváhy, ale vzhledem k té posilovně bych chtěl začít brát kreatin ethyl ester, abych nabíral více na svalech ( i když jsem endomorf a nabírám svaly i tak) rychleji to neuškodí:).. Je tu ale zásadní otázka..neovlivní to redukci mojí váhy nepříznivím způsobem? Zatím užívám jen BCAA po výkonu na regeneraci