Doping – rychlejší cesta ke svalům?

Cítím povinnost se k této otázce vyjádřit, protože nejen na našem fóru se o dopingu debatuje jako o běžné věci a určitá skupina cvičenců je běžně užívá. Tento článek nemá moralizovat (nebo možná trošku ano), ale jen uvést všechny okolnosti užívání AS hlavně pro ty, co si s touto myšlenkou pohrávají. Nebudu zde uvádět názvy látek, odborné termíny atd., protože článek má být srozumitelný co nejširší veřejnosti.

Užívání některých anabolických steroidů (dále jen AS) vede při dodržení určitých pravidel a hormonální citlivosti uživatele na AS, k výraznému nárůstu svalového objemu. Toliko neoddiskutovatelný fakt. Které AS to jsou a které pravidla je nutno dodržovat, zde nebudu publikovat, protože, jak jste doufám pochopili, nepatřím k zastáncům AS. Schválně píši jen „některé AS“ způsobují svalovou syntézu proteinů (zjednodušeně řečeno růst svalů), poněvadž například u orálně podávaných AS se to podařilo vědecky dokázat jen u jednoho z nich. Takže teď jsme si řekli asi tak všechny „výhody“ užívání AS a teď jsou na řadě nevýhody, nebo lépe řečeno rizika a vězte, že jsou nemalé.

Užívání AS představuje kardinální zásah do hormonálního prostředí sportovce a člověk bez odborných znalostí (lékaře), si bohužel není schopen uvědomit důsledky, pomlčme teď zcela o správném dávkování a nezbytné medikaci podpůrných a ochranných látek, které jsou v takovém případě nutností. V krátkosti, bezpečný způsob užívání AS neexistuje ani při lékařském dohledu. Váš kámoš, co má svaly a nic mu nechybí, si může říkat co chce. Přímé zdravotní následky, jako je rakovina prostaty atd. zde nechci rozebírat, byly publikovány již mnohokrát. Mnoho uživatelů AS si ovšem neuvědomuje dlouhodobé zdravotní komplikace, které za pár let už nikdo s AS nebude spojovat. Mnoho sportovců začíná s užíváním AS s přesvědčením, že po pár týdnech užívání, které jim pomůže se základem, či stagnací, AS už nebudou nikdy užívat. Problém je ovšem v tom, že „chemicky“ nabytá svalová hmota po vysazení AS opět zmizí do nenávratna (váš kámoš z posilovny si opět může říkat co chce). Nejlépe je to vidět na borcích ze světové špičky po ukončení aktivní kariéry. Zůstane jen to poctivě odcvičené. Po tomto zklamání vám „kamarád“ nabídne ještě lepší AS, po kterých si hmotu zaručeně uchováte. Bomba! A už v tom jedete.

Tato steroidová anabáze je srovnatelná se závislostí na hraní výherních aů a naštěstí už začíná mít i podobný společenský status. Taky je dobré si uvědomit, že každá sranda něco stojí. Znám případy, které dopadly úplně stejně jako psychicky závislí gambleři. Začalo to půjčováním po známých, krádežemi a nakonec skončilo existenčním krachem, vězením. Pokud si teď myslíte, že vám se něco takového stát nemůže, tak se mýlíte. Může.

ddopi

V neposlední řadě je prodej a distribuce AS nelegální a trestněprávní důsledky takové činnosti zde netřeba uvádět. Podívejme se ale co to znamená pro uživatele AS. AS se vyrábějí jednak legálně ve farmaceutických společnostech a odsud se již méně legálními cestami dostávají přes různé stupně distribučního kanálu a dealery ke sportovcům. Potud je všechno „v pořádku“. Problém ovšem je, že se AS vyrábějí také nelegálně, kde pro výrobce neplatí žádné předpisy, zákony a jediná motivace je zisk, bez ohledu na rizika plynoucí z jejich užívání pro koncového spotřebitele. Protože jsou oficiálně vyráběné AS z důvodu přísné kontroly obtížně dostupné, většina AS na černém trhu pochází právě z těchto nelegálních zdrojů. V této situaci, kdy nevíte co kupujete, se dá užívání AS přirovnat k hraní ruské xy. Pokud vám v této souvislosti vytanula na mysli nedávná metylalkoholová aféra s desítkami mrtvých, uvažujete správně. Nikdy nevíte, kdy přijdete na řadu. Teď si představte, že takovou „lahůdku“ zprostředkujete svému nejlepšímu kamarádovi a potom s vědomím fatálních následků budete muset do konce života žít a potkávat se s jeho dalšími kamarády a jeho rodinou. Samozřejmě, můžete se přestěhovat na druhý konec republiky, ale z paměti vám to už nikdo nevymaže.

Tak jak, stále ještě uvažujete o užívání anabolických steroidů?

Při této příležitosti bych chtěl vyjádřit respekt a uznání panu Eduardu Pražákovi, za jeho celoživotní práci a publikační činnost nejen v oblasti boje proti dopingu ve sportu a v kulturistice obzvlášť.

Zapojte se do diskuze k článku zde

LEGI

  (2926)